Egne refleksjoner rundt arkitektur, kunst, filosofi og relaterte emner.